wtorek, 20 maja 2014

Czy proboszcz kościoła Św. Brygidy w Gdańsku zauważył złamamy krzyż przy kościele?

Wykonując jak zwykle podczas spaceru po Gdańsku fotografie dotarłem do kościoła Św. Brygidy w Gdańsku, przy którym dostrzegłem złamany wyskoki drewniany krzyż, o ten:

Fotografia: Obibok na własny koszt.

 Fotografia: Obibok na własny koszt.

Za życia Prałata  śp. Henryka Jankowskiego krzyż zostałby niezwłocznie naprawiony, a nie zionoł z ziemi połamany drewniany kikut jak ten wyżej.

Patrzy z cokołu pomnika na ten upadek parafii Św. Brygidy jej były prałat śp. Henryk Jankowski i zapewne ma żal i pretensje do następcy, że nie dba należycie o pozostawione przez sobie dzieło - odbudowanego z ruin kościoła Św. Brygidy.

 Fotografia: Obibok na własny koszt.

 Fotografia: Obibok na własny koszt.

Parafia Św. Brygidy w 1991 roku obchodziła 600. rocznicę powstania, na której byłem i taki oto medal pamiątkowy z brązu otrzymałem z rak prałata śp. Henryka Jankowskiego.


.Fotografia: Obibok na własny koszt.


Ta jest moja flaga - weteranka ze stanu wojennego

 Fotografia: Obibok na własny koszt.

Flaga narodowa Polski była wyświęcona w sierpniu 1981 roku podczas uroczystego poświęcenia sztandaru NSZZ Solidarność Gdańskiej Stoczni Remontowej.
Stoczni, której w dniu 11 listopada 1981 roku nadaliśmy imię  Józefa Piłsudskiego.
W stanie wojennym flaga posiadała namalowaną czarnym flamastrem dużą kotwicę Solidarności Walczącej, która spłowiała a po upraniu w ogóle zniknęła.

Jak widać na fotografii niżej uroczyste nadanie imienia Naszej Stoczni remontowej rozpoczęły się o godzinie 14:00, bo zegar na budynku portierni wskazywał wówczas godzinę 13:51 - 13:52.


 Fotografia: Obibok na własny koszt.
 Fotografia: Obibok na własny koszt.

 Fotografia: Obibok na własny koszt.

Widoczna na fotografii niżej przyczepa ciągnikowa robiła w tym dniu za trybunę honorową, z której m.in. przemawiał Marian Jurczyk, który reprezentował Komisję Krajową NSZZ Solidarność.

 Fotografia: Obibok na własny koszt.

 Fotografia: Obibok na własny koszt.
  


Fotografia: Obibok na własny koszt.

 Fotografia: Obibok na własny koszt.Fotografia: Obibok na własny koszt.Fotografia: Obibok na własny koszt.

 Fotografia: Obibok na własny koszt.Fotografia: Obibok na własny koszt.


Fotografia: Obibok na własny koszt.

Na fotografii niżej są trzy małe kawałki linki, która przytrzymywała opaskę w barwach narodowych, biało - czerwonych, która podczas uroczystości zasłaniającą napis z imieniem i nazwiskiem Marszałka.

 Fotografia: Obibok na własny koszt.

To tu na placu przed budynkiem dyrekcji GSR - widocznym m.in. na pierwszej fotografii z uroczystego nadania imienia Naszej Stoczni remontowej odbyła się msza święta w sierpniu 1981 roku, który posiadał w środkowej części schody donikąd, bo prowadziły nie do drzwi lecz do okna. Dziś jest tam centralne wejście do wyremontowanego budynku dyrekcji GSR im. Józefa Piłsudskiego.


.

Plan wyspy Ostrów w Gdańsku z opisem miejsc wydarzeń historycznych: Obibok na własny koszt.
"1980, 15 sierpnia - rozpoczęcie strajku okupacyjnego, podczas którego sformułowano 18 postulatów i uchwalono porozumienie z komitetami strajkowymi Stoczni Gdańskiej, Stoczni Północnej i Gdańskiej Stoczni Remontowej (dawna nazwa "Remontowej" SA) uzgadniając, że przerwanie strajku może nastąpić dopiero po wspólnym podjęciu decyzji. W odróżnieniu od Stoczni Gdańskiej, w Remontowej 16 sierpnia strajku nie przerwano. Był on kontynuowany (a w Stoczni Gdańskiej wznowiony) aż do podpisania porozumień sierpniowych 31 sierpnia.
1981, " - za Wikipedią, link niżej.


Skan wykonany osobiście przez Obiboka na własny koszt.

Opaski z pieczątkami Komitetu Strajkowego GSR  dla Straży Porządkowej z dnia 16 sierpnia 1980 roku, które posiadam do dziś tylko dlatego, ze ośmiu stoczniowców nie zgłosiło się w tym dniu na służbę.


 Skan wykonany osobiście przez Obiboka na własny koszt.

Odciski pieczęci straży Porządkowych gdańskich stoczni, w tym Stoczni Gdańskiej im. Lenina, Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte i Gdańskiej Stoczni Remontowej z dnia 31 sierpnia 1980 roku.

Skan wykonany osobiście przez Obiboka na własny koszt.

Skan wykonany osobiście przez Obiboka na własny koszt.

Takie ulotki leciały na teren gdańskich Stoczni w sierpniu 1980 roku z helikoptera po nieudanej próbie zakończenia strajku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina przez TW Bolka i jego pomagierów TW coś tam coś tam:

 Skan wykonany osobiście przez Obiboka na własny koszt.

 Skan wykonany osobiście przez Obiboka na własny koszt.

Posiadam w swoim prywatnym archiwum wiele innych sygnowanych przez różne komunistyczne gremia w tym przez Front Jedności Narodu.

11 listopada - w wyniku plebiscytu wśród pracowników stocznia przyjmuje imię Józefa Piłsudskiego. W uroczystościach nadania imienia dla GSR uczestniczy Marian Jurczyk z Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

Mój brat budujący gdański pomnik Poległych Stoczniowców w czynie społecznym w ramach urlopu wypoczynkowego:

 Stojący na przedzie z pasem i linką bezpieczeństwa w czapce uszance 1980 rok.

Stojący na ramieniu krzyża pierwszy od lewej - grudzień 1980 rok.

"1981, 13 grudnia - wprowadzenie stanu wojennego i rozpoczęcie strajku okupacyjnego, brutalnie przerwanego w godzinach rannych w dniu 16 grudnia interwencją wojska i milicji. W stoczni pojawiły się czołgi i pojazdy opancerzone, nastąpiły liczne aresztowania i internowania. Pojawia się też komunistyczny komisarz wojskowy - namiestnik przestępczej grupy zbrojnej WRON". - za Wikipedią link niżej.


Skan wykonany osobiście przez Obiboka na własny koszt.


Skan wykonany osobiście przez Obiboka na własny koszt.


Skan wykonany osobiście przez Obiboka na własny koszt.Skan wykonany osobiście przez Obiboka na własny koszt.

"28 grudnia strajk w Stoczni Remontowej w Gdańsku na znak protestu przeciw rozbiciu przez ZOMO tablic z imieniem Józefa Piłsudskiego. Strajkujący zostają zatrzymani i przewiezieni do aresztów tymczasowych." - za Wikipedią, link niżej.


Tak wyglądały lojalki, jakie musieli podpisywać pracownicy Gdańskiej Stoczni Remontowej im. Józefa Piłsudskiego w grudniu 1981 roku i roku następnym.


Skan wykonany osobiście przez Obiboka na własny koszt.


1982 i lata następne. Represje karne wobec działaczy związkowych i uczestników strajku - wyroki pozbawienia wolności od 2 do 7 lat, zwolnienia z pracy, pozbawienie premii i trzynastych pensji."

http://pl.wikipedia.org/wiki/Gda%C5%84ska_Stocznia_%22Remontowa%22

Część wpisów udało mi się przemycić do lewackiej Wikipedii, z której duża ich część została usunięta po wcześniejszym ich upublicznieniu.
Najwidoczniej komunistom i im lokajom nie przypadły moje wpisy do gustu.

 Fotografia: Obibok na własny koszt. Gdańsk, 13 sierpnia 1982 roku
 Fotografia: Obibok na własny koszt. Gdańsk, 13 sierpnia 1982 roku.

W czasie zamieszek ulicznych w dniu 31 sierpnia 1982 roku podczas wykonywania fotografii i przygotowywania koktajli Mołotowa przy ówczesnej ulicy Leningradzkiej w Gdańsku i po nieudanej ucieczce i schronieniu sie w mieszkaniu nr 39 przy ulicy Kocurki 1 (biegł w grupie milicyjny konfident - prowokator, który wrócił i wskazał mieszkanie w którym się ukryłem, tak wynika z akt prokuratorsko-esbeckich). Wylądowałem na komendzie przy ul. Świerczewskiego, a następne w "milicyjnym sanatorium" na "ścieżkach zdrowia" i "polowaniu w Nairobi"  w Tczewie oraz z sankcją w postaci tymczasowego aresztowania w trybie doraźnym w Areszcie Śledczym przy ulicy Kurkowej w Gdańsku. Co według córki sędziego (sędziny z gdańskiego wymiaru "sprawiedliwości"), który w stanie wojennym skazywał w Częstochowie działaczy Solidarności na kary więzienia nie było żadną represją wobec mojej osoby, bo represjonowanymi byli ZOMOwcy, SBecy i klawisze, którzy Nas bili i katowali.

Tak wygląda karta gwarancyjna i paragon po skradzionym mi wówczas jednym z aparatów fotograficznych:


Ukradł mieszkaniec gdańskiej Oliwy, który zobowiązał się właścicielce mieszkania, w którym mnie zatrzymano, odnieść mój sprzęt fotograficzny wraz z wykonanymi tego dnia negatywami do mojego miejsca zamieszkania.
Ukradł nie tylko dwa aparaty i kilka obiektywów.
Największą stratą była dla mnie utrata wykonanych około 10 filmów negatywowych po minimum 36 ujęcia filmy negatywowe (czarno-białych) - małoobrazkowe, na których były ujęcia zamieszek ulicznych w Gdańsku z całego dnia 31 sierpnia 1982 roku.


III Oddział Centralny cela nr 34, a następnie w Pawilonie Żeńskim Oddział II pod celą nr 10W tym Areszcie Śledczym był więziony Marszałek Józef Piłsudski i tu komunistyczni zbrodniarze zamordowali też niepełnoletnią sanitariuszkę "INKĘ".


Później była świnka Andrzeja Michałowskiego biegająca po ulicy Długiej w Gdańsku z napisem: "GŁOSUJ NA NAS!"oraz mój pięcioletni syn z plakatem na Długim Targu w Gdańsku w maju 1986 roku.

 http://kfp.pl/page,propozycja,id,7531,tytul,DZIE%C5%83%20DZIECKA%20-%20JAK%20KIEDY%C5%9A%20BYLI%C5%9AMY%20DZIE%C4%86MI,index.html
O kolegach z Komitetu Strajkowego GSR możemy przeczytać także w archiwum IPN:

 http://www.13grudnia81.pl/sip/index.php?opt=3&n=S&idO=171&sprawa=162

W tej samej kartotece figuruje moje imię i nazwisko oraz wśród osób pokrzywdzonych i ofiar zbrodni komunistycznych na Narodzie Polskim.

Tak wyglądał jeden z moich listów pisanych do mojej żony i mojego syn z fotografii wyżej.

 Widoczna po lewej pieczątka CENZUROWANO Dnia.....

Wiele razy moja flaga weteranka była w kościele Św. Brygidy, a nawet w Różanym Stoku Sanktuarium Maryjne w Różanymstoku na koronacji obrazu Matki Bożej Różanostockiej, który został namalowany w 1929 roku.

Obraz Matki Bożej Różanostockiej namalowany w 1929 roku.
Uroczystości koronacyjne w dniu28.06.1981 roku przewodniczył ks. Kardynał Franciszek Macharski z Krakowa, a współkoronatorami byli: ks. Bp Edward Kisiel z Białegostoku, przy współudziale przedstawicieli episkopatu Polski, licznie zebranego duchowieństwa i około 250.000 wiernych.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Sanktuarium_Maryjne_w_R%C3%B3%C5%BCanymstoku
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.